Széchenyi kártya kerekasztal

Mi az SZK előnye a többi hasonló (tárgyi fedezt nélküli, garanciaintézmény kezességével biztosított) folyószámlahitel konstrukcióval szemben? Megkülönböztetik-e valamilyen módon az SZK-s ügyfeleket a bank többi ügyfelétől, kínálnak-e valamilyen kezdvezményt ennek a szegmensnek? Hogyan férnek meg egymás mellett a mikrocégeket finanszírozó állami támogatású konstrukciók (SZK, Jeremie, MFB Mikrohitel)? A kérelem benyújtását követően mennyi idő alatt juthat az ügyfél hitelhez?
Bálint Gergely (MKB Bank Nyrt.), Büki Erzsébet (Magyarországi Volksbank Zrt), Krizsán Gábor ( Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.), Plavecz Piroska (Garantiqa Hitelgarancia Zrt), Szép Zoltán (KA-VOSZ Zrt.), Tenke Gábor ( Erste Bank Hungary Nyrt.)

Előadó: Bálint Gergely
A Széchenyi Kártya az elsők közötti olyan konstrukció, mely ténylegesen gyors és egyszerű módon juttatja forráshoz a vállalkozókat. Az állami kamattámogatásnak köszönhetően pedig igen kedvelt Konstrukcióvá nőtte ki magát. A sikereit annak is köszönheti, hogy ma már 25 millió forintra nőtt a hitelkeret összege. Az MKB Bank ügyfelei körében is igen kedvelt Széchenyi Kártya folyamatosan követi az ügyfelek igényeit, ezzel az egyik meghatározó Konstrukcióvá vált a magyarországi piacon. A Széchenyi Kártya 2 bevezetésével pedig még rugalmasabb Konstrukció kerül kialakításra, mellyel 2 éves futamidőre tudnak az ügyfelek gondoskodni likviditási helyzetükről, tovább egyszerűsödő feltételek mellett.


Előadó: Büki Erzsébet
A Széchenyi Kártya a Magyarországi Volksbank Zrt. egyik legfontosabb, kis- és középvállalkozásoknak szóló hitelterméke. Bankunk 2004. július 1. óta vesz részt a konstrukcióban. A Magyarországi Volksbank Zrt.-n keresztül kapcsolódnak a Széchenyi kártya konstrukcióhoz a TÉSZ által képviselt takarékszövetkezetek is, akik részére Bankunk IT infrastruktúrát biztosít, valamint adatszolgáltatási, pénzügyi elszámolási, és részben lebonyolítási feladatokat lát el. Az állami támogatások (kamat-, illetve garanciadíj-támogatás), a konstrukció sajátosságaként pedig a HG kezességvállalás igen kedveltté teszik ügyfeleink számára a konstrukciót. Az ügyféligények jobb kiszolgálása érdekében, valamint a verseny erősödése miatt – más bankok is megjelentek a piacon ún. „kártya típusú” hitelekkel, – szükségessé vált a Széchenyi kártya termék további egyszerűsítése, rugalmasabbá tétele. A konstrukcióban résztvevő szervezetek ez irányú együttműködésének gyümölcse a Széchenyi kártya 2 konstrukció. A Széchenyi kártya 2 konstrukcióban:
- a hitelkeret 2 éves, és Bankunknál a kibocsátott első kártya is 2 évig érvényes, amennyiben az első év végén végzett felülvizsgálat során az ügyfél hitelképesnek bizonyul,
- eltörlésre került a negyedéves tőketörlesztési kötelezettség,
- 10 millió Ft feletti hitelösszeg igénylése esetén pedig elég a 2 lezárt, teljes naptári éves gazdálkodói múlt, nem feltétel már az egy éves, legalább 5 millió Ft-os problémamentes Széchenyi kártya múlt. Bankunk a belső eljárásrendi folyamatok gyorsításával, átláthatóbbá tételével is a felmerülő ügyféligényeknek kíván megfelelni – a tavasszal bevezetett elektronikus hitelakta segítségével jelentősen csökkenteni tudtuk a banki feldolgozási időt. Bízunk benne, hogy az új konstrukcióval az értékesítésre kerülő Széchenyi kártyák darabszáma, és az igényelt hitelkeretek nagysága egyaránt növekedni fog.

Előadó: Krizsán Gábor
A Széchenyi Kártya forgalmazás az Integrált Takarékszövetkezetek körében 2004. októberében kezdődött meg, több mint 1 évvel később, mint ahogy azt az OTP, MKB és az Erste (akkor még PostaBank) elindította. Hogy miért pont a Takarékszövetkezetek és miért késéssel? Nos, pont a területi elhelyezkedésük miatt, hiszen a forgalmazás első körében érintett nagybankok a városokba, nagyobb településekre elvitték már a konstrukciót, de az a kistelepülések vállalkozóinak nem volt „testközelben”. 120 Takarékszövetkezet, mintegy 1.100 kirendeltsége vesz részt jelenleg a forgalmazásban, így a vidéki vállalkozók a kistelepüléseken, működési területükhöz is részt vehetnek a Széchenyi Kártya programban.
A Takarékbanknak speciális szerep jutott, hiszen a programban szereplő intézmények (GKM, KA-VOSZ Zrt., HG Zrt.) és a Takarékszövetkezetek közötti adat-, ügyvitel- és elszámolás-technikai koordinációt végzi. A központi koordináció a Takarékszövetkezetek nagy száma miatt elkerülhetetlen volt és minden szereplőnek előnyökkel jár, mivel kapacitásokat takarít meg és standard definíciók mentén koncentrálja mind a forgalmazást, mind az amúgy igen bonyolult elektronikus kommunikációt.
A szektor - lévén a vidéki településeken meghatározó banki infrastruktúrát tart fent - komoly eredményeket ért el a Széchenyi Kártya finanszírozásban. Míg 2005-ben az ügyletek 15 %-a, addig 2007-ben már 26 %-a a Takarékszövetkezeteknél jött létre. A beváltások alacsony szintje is további bizonyíték a program takarékszövetkezeti létjogosultságának. Az eredmények a Takarékszövetkezetek helyismeretére és az ügyfelekkel fennálló személyes kapcsolatára vezethetők vissza.
Külön érdeme a Széchenyi Kártya konstrukciónak, hogy standarditása révén képes egy asztalhoz ültetni és minden, a konstrukcióban történő változás kapcsán közös álláspontra juttatni a forgalmazó hitelintézeteket és intézményi szereplőket. Szükséges is volt erre a hitelkeretek 5, 10, majd 25 millió Ft-ra történő megemelésekor, és szükség van erre napjainkban is, amikor a Széchenyi Kártya 2. bevezetésével újabb mérföldkő előtt áll a konstrukció.
A mára szinte státuszszimbólummá vált hitelprogram - egyben - az abban részt vevő vállalkozások megbízhatóságát és nem utolsó sorban banki finanszírozhatóságát is jelképezi.
Mivel a Széchenyi Kártya - a támogatási forma sajátossága miatt - kizárja a mezőgazdasági vállalkozások részvételét, - a Takarékbank termékfejlesztésében - a Takarékszövetkezetek Gazdahitel - Gazdakártya elnevezéssel, hasonló konstrukcióban szolgálják ki az agráriumban tevékenykedő vállalkozásokat.

Előadó: Plavecz Piroska
A Széchenyi Kártya megteremtette azt a lehetőséget, hogy a bankok bátrabban forduljanak egy olyan ügyfélszegmenshez, amelyet korábban nem ismertek és ezért nagyon kockázatosnak tartottak. Ehhez szükség volt egy olyan akaratra a szakmai szervezetek (kamarák, vállalkozók országos szövetsége) részéről, amely képes volt a hitelezési programhoz szükséges résztvevőket egységbe kovácsolni: bankokat a hitelnyújtáshoz, a Garantiqa Hitelgarancia Zrt-t a többségi kockázat átvállalásához, az állami gazdaságpolitikát a kamat- és garanciadíj támogatáshoz, valamint létrehozta azt a szervezetét, a KA-VOSZ-t, amelynek feladata a program vezetése, koordinálása, továbbfejlesztése. Meg kellett küzdeni azzal a félelemmel, hogy a vállalkozások nem lesznek képesek a felvett hitelekkel úgy gazdálkodni, hogy azt vissza tudják fizetni, és akkor tárgyi biztosítékok hiányában a hitel megtérülése is kétségessé válik. A kezdeti alacsonyabb összegű hiteleket viszonylag gyors ütemben váltották az egyre magasabb összegek, és néhány év alatt az 0,5 - 1 milliós limit 25 millióssá vált. Mára már bizonyossá vált, hogy a legismertebb kkv program, a Széchenyi Kártya Program betöltötte "történelmi hivatását", egyre több bank kínálatában jelenik meg a hasonló szolgáltatás. Ez egyúttal azt is jelenti, hogy összefogással sikerült olyan terméket kialakítani és fenntartani, amire a piacnak igénye volt, van és várhatóan továbbra is fennáll.

Előadó: Tenke Gábor
A Széchenyi kártya annak vállalkozások körében kiemelt ismertsége, valamint feltételrendszere miatt a legnépszerűbb hiteltermék a piacon. A konstrukció legfőbb előnye, hogy a vállalkozások az állami kamat- és garanciadíj támogatás következtében kedvező díjak mellett juthatnak bankszámlahitelhez. További előnyt jelent, hogy a mikrovállalkozások számára problémát jelentő tárgyi fedezet felajánlására nincs szükség, a hitel biztosítékát az adós cég banknál vezetett számlaforgalma, a Hitelgarancia Zrt. és a cég tulajdonosok készfizető kezessége jelenti. Elmondható tehát, hogy a konstrukció lehetőséget ad arra, hogy a kisebb mikrovállalkozások is hitelhez jussanak, támogatva ezzel működésüket, átmeneti likviditási problémájukat.
A tárgyi fedezet felajánlása nélkül igényelhető folyószámlahitelek piacán jelentősen megnőtt a verseny az elmúlt másfél évben, amely a Széchenyi Kártya konstrukció további egyszerűsítését és rugalmasságának növelését igényli.
Újabb sikerek eléréséhez az adminisztrációs terhek, valamint a kérelem benyújtásától a hitel folyósításáig eltelt idő csökkentése, valamint a konstrukció rugalmasságának javítása szükséges, amely az ügyfél igényeinek való nagyobb megfelelést tenné lehetővé.
A KA-VOSZ, a bankok és a Hitelgarancia Zrt. együtt működésének eredményeképp a hitel elbírálása zárt informatikai rendszeren keresztül történik, az elektronikus adatáramlásnak köszönhetően az ügyfélnek a hitelkérelem beadása után csak egyszer, a szerződés aláírásakor kell a bankban személyesen megjelenni. A bankok titkosítottinformatikai rendszeren keresztül kapják meg a hitelkérelem elektronikus formában rögzített adatait és a Hitelgarancia kezességvállalását is elektronikus formában kérik meg. A sok publikus feltételnek és a KA-VOSZ irodákban végzett előszűrésnek köszönhetően a bankba továbbított hitelkérelemek nagy része megfelelő, az ügyfél hitelhez jut. A Széchenyi Kártya további előnye, hogy a konstrukcióban részt vevő összes hitelintézetközel azonos feltételekkel kínálja a hitelterméket, az ügyfeleknek választásán múlik, hogy melyik banknál kívánja igénybe venni.

Rövidesen megjelenik a piacon az Széchenyi Kártya 2 névre keresztlet hiteltermék, mely teljes egészében felváltja a jelenlegi konstrukciót. A kisebb módosításokon kívül a legfőbb változás, hogy a hitelkeret 2 évig lesz érvényes és nem lesz negyedéves feltöltési kötelezettség. Azonban megfelelve a vonatkozó jogszabályoknak a 2 éves futamidő felénél, az első év végén felülvizsgálatra kerül a cég gazdálkodása és ha továbbra is hitelképes, a hitelkeret automatikusan meghosszabbodik még egy évre, nincs szükség újabb szerződéskötésre.

Az Ersteben a Széchenyi Kártyával rendelkező ügyfelek külön szegmenst képeznek, különböző banki szolgáltatásokat kedvezményesebben vehetnek igénybe, pl. külön számlacsomagot dolgoztunk ki részükre. A jövőben kiemelt hangsúlyt szeretnénk fordítani az ügyfelek bankkártya-használatának ösztönzésére, mely egyenlőre alacsony ebben a szegmensben.

Nyomtatható verzió