Kikről beszélünk? A magyarországi mikrovállalkozók száma, jellemzői, helyzete, problémái, szükségletei

Előadó: Horváth Anna

A Magyarországon bejegyzett vállalkozások 97%-a (a működő vállalkozások 95%-a) 10 főnél kevesebbet alkalmazó mikrovállalkozás.
Nagy számuk ellenére a gazdaságfejlesztési és pénzügyi szakemberek általában olyan negatív fogalmakat, tulajdonságokat társítanak hozzájuk, mint hogy tőkeszegé¬nyek, kicsik, méretgazdaságossági problémákkal küzdenek, nem tudatosak, pénz¬ügyi kimutatásaik nem a valós helyzetüket tükrözik, gyakran működnek szürkén vagy részben feketén.
Bár ezekben a képzettársításokban sok igazság van, nemzetgazdasági jelentőségük már csak a számosságuk okán is megkérdőjelezhetetlen. Jelentős a foglalkoztatási (ezen belül részben önfoglalkoztatási) szerepük, s még nagyobb a bennük rejlő fog¬lalkoztatási potenciál. Ezen túl a mikrovállalkozók sokszor rugalmasak, könnyebben alkalmazkodnak a mikrokörnyezet változásaihoz, a szolgáltatási területeken testre szabott kiszolgálás nyújtására, egyedi igények kielégítésére képesek. A turizmus nemzeti jövedelmet érintő fontossága következtében az országimázst befolyásoló szerepük is jelentős.
Egyre több közöttük a tudatosan működő, tervező, beruházásokban is gondolkozó vállalkozó, akinek már az is fontos, hogy pénzügyi mutatói papíron is kedvezőek le¬gyenek a forrásokhoz, támogatásokhoz jutás érdekében.
Nem véletlen, hogy lassan a piaci alapon működő hitelintézetek is kezdenek felfigyel¬ni rájuk, mint potenciális célcsoportra. Ugyanakkor kiszolgálásuknál, a számukra fej¬lesztendő pénzügyi szolgáltatási konstrukciók esetében számtalan – a fentiekből is következő – jellegzetességet kell figyelembe venni.
Ehhez tud hozzájárulni a SEED Alapítvány – 18 éves, mikrovállalkozókkal kapcsola¬tos tanácsadói, tréneri és kutatói gyakorlata alapján.

Nyomtatható verzió