Kezességvállalók kerekasztala

Bátora László (MVF Zrt), Nagy Ferencné (Garantiqa Hitelgarancia Zrt.), Ulrich Anikó (Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány)Előadó: Bátora László
A kereskedelmi bankok számára a kisebb méretű és gazdasági erejű vállalkozások fokozott hitelezési kockázatot jelentenek. A magasabb kockázat önmagában még nem jelenti azt, hogy az ilyen vállalatok általánosan hitelképtelenek lennének, csak a magasabb kockázatot nagyobb értékű biztosítékkal kell kompenzálni. Ez végül nagyon sok esetben mégis ellehetetleníti a hitelfelvételt. A visszautasított hitelkérelem természetesen elsősorban az adott vállalkozás számára fájdalmas, de rossz a kereskedelmi banknak is, hiszen nem jöhet létre egy olyan ügylet, amelyen potenciálisan marzsot realizálhat. A kezességvállalás intézménye segíthet a helyzeten, hiszen az adott hitelügylet kockázatát egy harmadik félre (is) teríti. Fontos azonban megjegyezni, hogy miután a kockázat adott, és vélelmezzük, hogy a piaci szereplők egyformán értékelik a kockázatot, függetlenül attól, hogy hitelező bankként, vagy független kezesként vesznek részt az ügyletben, a kezességvállalás igazán akkor növeli a hitelesélyeket, ha a kezes nagyobb kockázatvállalási hajlandóságot képvisel. Éppen ezért játszanak fontos szerepet az állami és az unió által támogatott kezesi konstrukciók a KKV-k finanszírozási esélyeinek növelésében. Az ilyen konstrukciókban jó bonítású intézmények - gazdaságpolitikai megfontolásokból - a piaci szereplőknél valamennyivel nagyobb kockázatot vállalnak magukra. Fontos kiemelni a „valamennyivel nagyobb” kifejezést, hiszen nem az a cél, hogy a vállalkozások általánosságban könnyebben juthassanak hitelhez, tekintet nélkül a gazdasági lehetőségeire, hanem az, hogy a fejlődőképes vállalkozások, akik megfelelő üzleti elképzelésekkel, reális növekedési perspektívákkal rendelkeznek, de nincs elég terheletlen vagyonuk egy hitelfelvételhez, a kezességvállalás segítségével hozzájuthassanak a szükséges forrásokhoz.

Előadó: Nagy Ferencné
A Jeremie Mikrohitel program széleskörű lehetőséget biztosít a vállalkozások számára, hogy gyorsan, egyszerűen, a vállakozásfejlesztési alapítványokon keresztül is hozzájussanak külső forrásokhoz, melyekkel megalapozhatják és bővíthetik a tevékenységüket. A Garantiqa Hitelgarancia ZRt ebben a programban egyszerűsített kockázatkezelési eljárással segíti a vállalkozások hitelhez jutását. Nem végez egyedi, részletes ügyletbírálatot, kockázatelemzést, hanem az akkreditált vállakozásfejlesztési alapítványok által benyújtott kérelmeket egyszerűsítetten („csomagszerűen”) kezeli.

Előadó: Ulrich Anikó
Mindenekelőtt meg kell jegyezni, hogy az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány (AVHGA) nem kizárólag az agrárvállalkozásokkal foglalkozik, hanem általában a vidéki kkv-kal, ennek megfelelően sok szempontból értékelhető az Alapítvány környezete. Bár a közvélemény kedvezőtlen folyamatokról értesülhetett és az AVHGA közvetlen gazdasági környezetének, szolgáltatási célcsoportjának a 2007-es év vegyes eredményekkel járt, az AVHGA tevékenysége összességében mégis sikeres volt, az előző, 2006-os évhez képest a kezességgel biztosított szerződések száma 93 %-kal nőtt, a garantált összeg 89 %-kal, amely 18,4 milliárd forinttal több az egy évvel korábbinál. A KKV szektornak nyújtott hitelek 2007. év végi állománya közel 500 Mrd Ft-tal haladta meg az egy évvel korábbit, elérte a 3.650 Mrd Ft-ot, ezen belül az összes vállalkozói hitel több mint felét a KKV szektornak nyújtott hitelek teszik ki továbbra is. A Gazdaságfejlesztési Operatív Program negyedik, Pénzügyi eszközök prioritásának forrásaiból finanszírozott programok átrendezték és folyamatosan átrendezik az AVHGA-t is érintő piaci viszonyokat. Új szereplők léptek be, új szervezetek alakultak a GOP források felhasználására és zajlik az új piaci helyzet kialakulása. A programok újdonsága miatt viszonylag kevés az ezekkel kapcsolatos tapasztalat - és ez igaz a teljes Európai Unióra is, mert a forrásokat biztosító alap is csak néhány éve finanszíroz ilyen programot – ezért nagyon fontos, hogy a program kezdeti fázisában milyen működési viszonyok alakulnak ki. Az első néhány év meg fogja határozni a pénzügyi eszköz-programok további sorsát Magyarországon. A fentiek alapján elmondható, hogy egy sok szempontból változó, kedvező és kedvezőtlen folyamatokat is felmutató piaci helyzetben kell helytállni az intézményeknek, ami fokozottabb kihívást jelent minden résztvevőnek, a régieknek és az újaknak is, újfajta szemléletet és tudást követel meg mindenkitől. Az Alapítvány ebben természetesen nem szeretne lemaradni, ennek megfelelően a folyamatos fejlődést, fejlesztést kiemelten fontosnak tartjuk.

Nyomtatható verzió